Výrobný závod TELUX Trebatice

Category
Priemyselné stavby

Projekt riešil výrobnú halu ( 1326 m2 )  a Sociálno-administratívnu budovu ( 177 m2 ) s potrebou technickou infraštruktúrou ( prípojky, areálové rozvody a pod. ) .  Administratíva slúži predovšetkým pre potreby zamestnancov spoločnosti, nakoľko sa tu nachádzajú šatne pre pracovníkov so sociálnym zázemím, výdajňa jedál s jedálňou a rôzne sklady pre potreby prevádzky spoločnosti . Na poschodí sa nachádzajú administratívne priestory spoločností .

No Comments

Post A Comment