Výrobný závod SUBTIL Springs , Myjava

Category
Priemyselné stavby

Predmetom projektu bola prvá časť nového výrobného závodu pre jestvujúcu spoločnosť, ktorá potrebovala rozšíriť svoju jestvujúcu prevádzku o nové priestory a toto rozšírenie spoločnosti už nebolo možné realizovať v predchádzajúcich objektoch firmy na Brezovej pod Bradlom.  Preto vznikol zámer vybudovať kompletne nový závod tak, aby spĺňal všetky potrebné požiadavky stavebníka. Celý výrobný závod sa skladá z 2 rovnakých hál a sociálno – administratívnej budovy, pričom tento projekt riešil iba jednu výrobno  – skladovú halu (3600 m2) a administratívu (506m2) .

No Comments

Post A Comment