Služby

Architektonická činnosť

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • polyfunkčné objekty
 • administratívne budovy
 • priemyselné stavby
 • infraštruktúra pre IBV a priemyselné parky
 • urbanistické štúdie

Inžinierska činnosť

 • overenie vhodnosti pozemku pre uvažovaný zámer
 • overenie bodov napojenia pozemku na inžinierske siete
 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudácie stavby
 • zápis do katastra  nehnuteľností

Poradenstvo

 • poradenstvo pri výbere a kúpe pozemku
 • poradenstvo pri výbere a osadení katalógového projektu
 • obhliadky stavieb pred kúpou
 • poradenstvo pri výbere dodávateľa
 • poradenstvo počas výstavby

Prezrite si naše realizované projekty z rôznych oblastí a fáz spracovania