Archive

Cieľom investora bolo v prvej etape vybudovať výskumno-vývojové robotizované pracovisko s flexibilným upínacím systémom a inteligentným riadením, ktoré bude slúžiť na účely výskumu a prehlbovania poznatkov v oblasti spájania materiálov a iných výrobných procesov pre automobilový priemysel. V centre automatizácie a robotizácie výroby sa nachádza...

Výrobný areál slovenského výrobcu odkvapového systému KJG v Čachticiach pozostával z troch etáp ( 4.etapa je naprojektovaná, ešte nie je v realizácii ) výstavby . V prvej etape sa vybudovala výrobná hala o výmere 5000 m2 a k nej prislúchajúca sociálno-administratívna budova pre zamestnancov s...

Predmetom projektu bola prvá časť nového výrobného závodu pre jestvujúcu spoločnosť, ktorá potrebovala rozšíriť svoju jestvujúcu prevádzku o nové priestory a toto rozšírenie spoločnosti už nebolo možné realizovať v predchádzajúcich objektoch firmy na Brezovej pod Bradlom.  Preto vznikol zámer vybudovať kompletne nový závod tak, aby spĺňal všetky...

Nový výrobný areál spoločnosti Centrum B s.r.o. Myjava na Tehelnej ulici. Ide o výrobnú a skladovú halu o ploche niečo cez 2000m2 a k tomu prislúchajúcu administratívu so sociálnym zázemím pre zamestnancov. Objekt je celý vykurovaný tepelným čerpadlom, v hale je použité chladenie priestorov. Areál...

Prístavba nového expedičného skladu o výmere cca. 5200 m2 so skladom horľavých kvapalín a trojpodlažnou administratívnou budovou a príslušnou technickou infraštruktúrou. Ide o stavbu v obci Trebatice, kde sa spracovával pre generálneho dodávateľa realizačný projekt ( autorstvo projektu nie je v našom vlastníctve ! )...

Projekt riešil výrobnú halu ( 1326 m2 )  a Sociálno-administratívnu budovu ( 177 m2 ) s potrebou technickou infraštruktúrou ( prípojky, areálové rozvody a pod. ) .  Administratíva slúži predovšetkým pre potreby zamestnancov spoločnosti, nakoľko sa tu nachádzajú šatne pre pracovníkov so sociálnym zázemím, výdajňa jedál s jedálňou a rôzne...