Archive

Cieľom investora bolo v prvej etape vybudovať výskumno-vývojové robotizované pracovisko s flexibilným upínacím systémom a inteligentným riadením, ktoré bude slúžiť na účely výskumu a prehlbovania poznatkov v oblasti spájania materiálov a iných výrobných procesov pre automobilový priemysel. V centre automatizácie a robotizácie výroby sa nachádza...