Kontakt

expensa spol. s.r.o.

Čulenova 15

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Office:

Jána Kollára 13, 1. posch.

915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel. č. : +421 32 321 99 66

e-mail : expensa@expensa.sk

IČO: 47 056 070
DIČ: 20 23 70 74 88

IČ DPH: SK 20 23 70 74 88

č. účtu: 29 21 89 07 13/1100 Tatrabanka a.s. Bratislava
IBAN: SK19 1100 0000 0029 2189 0713

SWIFT: TATR SK BX

expensa spol. s r.o. je zapísaná v OR OS Trenčín oddiel Sro, vložka číslo 27774/R

Kde nás nájdete

Prezrite si naše realizované projekty z rôznych oblastí a fáz spracovania