Archive

Stavba slúži pre viacej účelov, preto bol objekt kolkárne premenovaný na polyfunkčný objekt . V princípe ide o objekt bowlingu a kolkárne.   V pôdoryse bývalej budovy kolkárne sú po predĺžení pôvodného objektu umiestnené dve bowlingové dráhy. Pre riešenie novej kolkárne sa pristavila stará kolkáreň tak, aby...