Archive

Projekt 7 radových domov, pričom každý dom má samostatnú bytovú jednotku na prízemí a samostatnú na poschodí. Na prízemí sú dvojizobové byty, na poschodí trojizbové byty.  Projekt je momentálne v štádiu prípravy dokumentácie a výstavby....