expensa

expensa spol. s r.o.
Čulenova 15
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Office:
ulica Jána Kollára 13
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 32 21 99 66 | expensa@expensa.sk

IČO: 47 056 070
DIČ: 20 23 70 74 88

č. účtu: 29 21 89 07 13/1100 Tatrabanka a.s. Bratislava
IBAN/SWIFT: SK19 1100 0000 0029 2189 0713 / TATR SK BX

expensa spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka číslo 27774/R